• Contributieoverzicht  seizoen 2022-2023

  CONTRIBUTIECATEGORIE

  PER JAAR

    PER HALF JAAR

   PER KWARTAAL

  Mini-pupillen / Steunend Lid 65+

  84,00

  42,00

  21,00

  25+ Dames / 35+ Heren / Steunend Lid

  84,00

  42,00

  21,00

  Pupillen

  96,00

  48,00

  24,00

  Junioren / G-voetbal

  120,00

  60,00

  30,00

  Senioren

  240,00

  120,00

  60,00

   


  Ledenadministratie
  Voor nieuwe aanmeldingen, afmeldingen, wijziging adresgegevens e.d. kunt u contact opnemen via een mail naar ledenadministratie@svbabberich.nl.

  Opgave als lid van de vereniging is, met uitzondering van tussentijdse aanmelding, voor het gehele verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
  Als er bij beëindiging van het lidmaatschap nog contributie verschuldigd is, is SV Babberich gerechtigd het restantbedrag in één keer te incasseren.

  Als u lid wilt worden van de vereniging kunt het aanmeldingsformulier downloaden. Vul dit samen met het toestemmingsformulier (zie Privacybeleid) in en stuur het vervolgens naar ledenadministratie@svbabberich.nl.

  Automatische incasso
  Het innen van de contributie verloopt via een automatische incasso. Met het aanmeldingsformulier verleent u de vereniging hiervoor een machtiging.

  Boetes
  Wedstrijdboetes opgelegd door de KNVB worden via een éénmalige incasso bij de leden in rekening gebracht.

  Contacten
  Aanmelden lidmaatschap en wijzigingen in gegevens of vragen en/of opmerkingen over de contributie kunt u sturen naar:  ledenadministratie@svbabberich.nl