• Ledenadministratie

  Voor nieuwe aanmeldingen, afmeldingen, wijziging adresgegevens e.d. kunt u contact opnemen via een mail naar ledenadministratie@svbabberich.nl.

  Opgave als lid van de vereniging is, met uitzondering van tussentijdse aanmelding, voor het gehele verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
  Als er bij beëindiging van het lidmaatschap nog contributie verschuldigd is, is SV Babberich gerechtigd het restantbedrag in één keer te incasseren.

  Als u lid wilt worden van de vereniging kunt het aanmeldingsformulier downloaden. Vul dit samen met het toestemmingsformulier (zie Privacybeleid) in en stuur het vervolgens naar ledenadministratie@svbabberich.nl.

  Automatische incasso

  Het innen van de contributie verloopt via een automatische incasso. Met het aanmeldingsformulier verleent u de vereniging hiervoor een machtiging.

  Contacten

  Aanmelden lidmaatschap en wijzigingen in gegevens of vragen en/of opmerkingen over de contributie kunt u sturen naar:  ledenadministratie@svbabberich.nl.

  Contributieoverzicht  seizoen 2023-2024

  CONTRIBUTIECATEGORIE

  PER JAAR

    PER HALF JAAR

   PER KWARTAAL

  Steunend Lid 65+

  84,00

  42,00

  21,00

  35+ Heren / Steunend Lid

  84,00

  42,00

  21,00

  Pupillen

  96,00

  48,00

  24,00

  Junioren

  120,00

  60,00

  30,00

  Senioren

  240,00

  120,00

  60,00