• Privacybeleid

  Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

  Wat verandert er?

  De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden verwerkt). Zij krijgen nieuwe privacyrechten en hun bestaande rechten worden sterker. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt -meer dan voorheen - op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden.

  SV Babberich is een vereniging met een ledenadministratie vol met persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt. Een verplichting uit de nieuwe wetgeving is dat er een privacybeleid binnen de vereniging is en bekend gemaakt wordt aan de leden. Het bestuur heeft een privacyverklaring opgesteld. Hierin vindt u terug wat de vereniging met uw persoonsgegevens doet.

  Via onderstaande links kunt u naast de privacyverklaring ook een toestemmingsformulier downloaden. Hierin kunt u specifiek aangeven wat er met uw persoonsgegevens mag worden gedaan. Na invulling en ondertekening kunt u het formulier sturen naar privacy@svbabberich.nl.

  Als u lid wilt worden van de vereniging kunt het aanmeldingsformulier downloaden. Vul dit samen met het toestemmingsformulier in en stuur het vervolgens naar ledenadministratie@svbabberich.nl.