• Ledenvergadering 14 november 2022

  Beste leden,

  Op 14 november 2022 staat de eerstvolgende ledenvergadering gepland.

  Dit wordt een belangrijke vergadering omdat we als vereniging voor een aantal uitdagingen staan die ingrijpen op tal van zaken binnen SV Babberich.

  Allereerst zullen er meer inkomsten gegenereerd moeten worden om de steeds verder stijgende energiekosten te compenseren. Vanuit het bestuur komt hierbij dan ook een nadrukkelijk verzoek om aanwezig te zijn bij de vergadering om mee te kunnen beslissen over eventuele veranderingen van financiële aard zodat er geen verrassingen achteraf ontstaan. Wij horen tijdens de vergadering graag serieuze ideeën en plannen om in het lopende seizoen te komen tot meer inkomsten.

  Daarnaast hebben we al meerdere malen aangegeven dat er meer vrijwilligers nodig zijn om de kantine te bemensen. Geen impulsieve aanmeldingen voor dezelfde dag of avond, maar structurele hulp. Dat wil niet zeggen dat je wekelijks achter de bar wordt ingepland, maar als er meerdere personen een aantal keer per seizoen kan helpen, kan er wellicht een planning gemaakt worden die
  dekking geeft aan alle momenten dat er barpersoneel nodig is. Wanneer zich geen vrijwilligers aanmelden, zal de kantine veelal gesloten blijven omdat Harold Schlief zonder dit draagvlak zal stoppen in het bestuur en daarmee als verantwoordelijk voor de kantine en tevens als voornaamste barman. Het bestuur zou dit ernstig betreuren en kan zelf deze taken er niet bij hebben.

  Kortom, genoeg reden om maandag 14 november aanwezig te zijn!

  Bestuur
  SV Babberich

 • In Memoriam Gerard Jansen

  Dinsdag 3 augustus 2021 is onze vrijwilliger en consul met een rood-wit hart, Gerard Jansen, ons ontvallen.

  Gerard is jarenlang lid geweest van de vrijwilligersploeg, heeft zelfs een aantal jaren het terreinbeheer op De Buitenboom verzorgd en geleid. Ons hart is gevuld met tranen door het verlies van deze altijd vrolijke man, die hield van de gezelligheid op het sportpark en nooit te beroerd was om de handen uit de mouwen te steken.

   Mede namens onze leden, vrijwilligers en sponsoren wensen wij Ans, de overige familie en andere betrokkenen alle sterkte toe om in de komende periode deze enorme klap te verwerken.

  Bestuur SV Babberich

 • Mededeling 06-05-2020

  Beste leden, vrijwilligers en sponsoren van en overige betrokkenen bij SV Babberich,

  De afgelopen weken waren bizar en wellicht duurt de situatie ook nog enige tijd. Natuurlijk staat het stilliggen van de activiteiten bij onze SV in geen verhouding tot alle ellende die de betrokkenen bij het COVID-virus van dichtbij meemaken. Onze gedachten zijn bij degenen die wel getroffen zijn door dit verschrikkelijke virus.

  Als bestuur zijn we enorm blij met onze leden, vrijwilligers en sponsoren die de club, in welke vorm dan ook, blijven steunen.

  De getroffen overheidsmaatregelen hebben ook een nadelig effect op SV Babberich. Activiteiten op het veld gaan niet door, de sociale contacten in de kantine kunnen niet worden onderhouden, inkomsten blijven achter en bestuurlijk overleg heeft stil gelegen.

  Toch proberen we vooruit te kijken.

  Door de technische commissie wordt gewerkt aan de samenstellingen van de selecties voor komend seizoen.

  Het bestuur probeert aan te haken bij de financiële compensatieregelingen vanuit de overheid.

  Achteraf kunnen we pas zeggen hoe deze crisis ons (financieel) raakt. Om deze reden heeft vorige week ook de laatste afschrijving van de contributie plaatsgevonden zodat SV Babberich haar verplichtingen kan blijven nakomen in de komende periode.

  We hopen dat iedereen ook de komende tijd gezond blijft en zijn of haar rood-witte hart blijft tonen door SV Babberich te blijven steunen. Vanuit het bestuur alvast heel, heel erg bedankt hiervoor.

  Bestuur SV Babberich

 • 90 jaar SV Babberich

  Vandaag zou SV Babberich haar 90-jarig jubileum vieren.

  Er zou in de middag een receptie plaatsvinden op sportpark De Buitenboom waarvoor allerlei mensen waren uitgenodigd die in het verleden veel voor onze SV hebben betekend, mensen die dat nu nog steeds doen en natuurlijk ook voor oud-leden, collega-bestuurders van onze dorpsverenigingen en omliggende voetbalverenigingen.

  In de avond zou een groot aantal oud-spelers zich melden voor een reünie om de opgedane ervaringen uit het verleden met elkaar te delen. Veel hoogtepunten, maar natuurlijk ook de zaken die eerder niet goed zijn gegaan. Ook die verhalen horen bij SV Babberich. Daar is van geleerd en samen met alle hoogtepunten (kampioenschappen en natuurlijk het winnen van de Amstelcup in De Kuip) maakt dit wat SV Babberich is.

  Ik zei: “Zou….”. Want helaas lijdt ook onze SV aan de gevolgen van het rondwarende coronavirus. De voorbereidingen werden abrupt afgebroken. Vandaag dus geen feest op De Buitenboom, maar wanneer alle opgelegde regels opgeheven zijn, zullen we natuurlijk een nieuwe datum plannen. We zullen iedereen tijdig op de hoogte stellen zodat niemand het jubileum aan zich voorbij hoeft te laten gaan. Reeds gestuurde uitnodigingen zullen opnieuw worden verstuurd.

  Gelukkig hebben we een aantal maanden geleden besloten om een jubileumkrant uit te brengen. Met een enthousiaste groep vrijwilligers heeft dit geleid tot een prachtig resultaat. De krant is inmiddels verspreid in Babberich en omliggende plaatsen. Ook de sponsoren, die een belangrijke rol speelden bij de totstandkoming van het krantje, hebben een exemplaar ontvangen.

  Helaas is ons ter ore gekomen dat in Babberich niet iedereen een krantje heeft ontvangen. Dat kan komen doordat mensen stickers op hun brievenbus hebben waarop staat dat ze geen reclame willen ontvangen. Om deze mensen alsnog tegemoet te komen, zullen er vanaf vanmiddag (zaterdagmiddag) krantjes bij de Coop liggen. Let wel, dit is een beperkt aantal. Het is niet bedoeling om per huishouden meerdere exemplaren mee te nemen. Houd rekening met een ander!

  Maandag 30 maart 2020 is de daadwerkelijke jubileum datum, maar vanavond proost ik alvast op onze 90-jarige SV. Ik hoop u ook.

  Martijn Bouwman
  Voorzitter
  SV Babberich

 • Annulering jubileumactiviteiten

  Door de recente ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus is SV Babberich genoodzaakt de activiteiten op 28 maart rondom het jubileum te schrappen. Naast het feit dat de sportaccommodatie op last van de gemeente door Ataro zeker t/m 31 maart gesloten is, is het uiteraard ook niet verantwoord om zoveel mensen bijeen te brengen. Zeker ook omdat we veel meer bezoekers verwachten dan de maximaal toegestane 100 personen.

  Hoewel er geen keuze is, betreuren we dat we dit besluit moeten nemen. Omdat onze mooie vereniging zeker dit jubileum verdient, zullen we op een later tijdstip dit heuglijke moment alsnog vieren. We zullen alle betrokkenen hiervan tijdig op de hoogte stellen.

  Gelukkig zal onze jubileumkrant binnenkort wel huis-aan-huis in de regio verspreid worden.

  Bestuur SV Babberich

 • Babberich viert vandaag haar 90 jarig jubileum

  Vandaag is het 30 maart 2020. Een historische dag voor SV Babberich omdat onze geliefde SV vandaag jarig is. Uit respect wordt op deze leeftijd meestal niet naar de leeftijd gevraagd. Voor ons maakt dat niet uit omdat we trots zijn op de bereikte leeftijd: SV Babberich is vandaag 90 jaar jong!!! Via deze weg willen we alle leden, oud-leden, vrijwilligers, sponsoren en dorpsgenoten feliciteren met dit heuglijke feit.

  Helaas konden afgelopen zaterdag de receptie en de reünie geen doorgang vinden. De gevolgen van het coronavirus trof ook De Buitenboom en raakte ons in ons rood-witte hart. Wanneer de overheid hier weer de ruimte voor schept, zullen we een nieuwe datum plannen om alsnog deze gedenkwaardige dag te vieren.

  Van verschillende kanten zijn er felicitaties binnengekomen met daarbij de opmerking: “Op naar de honderd!” Dat is inderdaad het streven, maar we sluiten onze ogen niet voor de realiteit. We hebben de steun van onze leden, sponsoren en dorpsgenoten hard nodig om de SV overeind te houden. We kunnen nieuwe, spelende leden nog steeds erg goed gebruiken en zeker in het corona-tijdperk, waarbij we geen inkomsten uit de kantine kunnen genereren, zullen we erg zorgvuldig naar de uitgaven moeten kijken.

  Over het jubileumkrantje krijgen we positieve reacties. Dat stemt ons zeer tevreden omdat er in een relatief korte tijd een krantje is samengesteld. Indien u nog geen krantje in Babberich heeft ontvangen, kunt u bij de Coöp nog een exemplaar bemachtigen. Graag horen we van u als het krantje niet in uw brievenbus is beland. U kunt hier één van ons op aanspreken. Indien nodig kunt u onze contactgegevens vinden op onze website www.svbabberich.nl.

  Vandaag zullen de vlaggen in de top van de masten op De Buitenboom wapperen. Al de overige feestelijkheden zal iedereen helaas zelf moeten invullen.

  Geniet er met zijn allen van!

  Proost!

  Bestuur
  SV Babberich