• Mededeling 06-05-2020

  Beste leden, vrijwilligers en sponsoren van en overige betrokkenen bij SV Babberich,

  De afgelopen weken waren bizar en wellicht duurt de situatie ook nog enige tijd. Natuurlijk staat het stilliggen van de activiteiten bij onze SV in geen verhouding tot alle ellende die de betrokkenen bij het COVID-virus van dichtbij meemaken. Onze gedachten zijn bij degenen die wel getroffen zijn door dit verschrikkelijke virus.

  Als bestuur zijn we enorm blij met onze leden, vrijwilligers en sponsoren die de club, in welke vorm dan ook, blijven steunen.

  De getroffen overheidsmaatregelen hebben ook een nadelig effect op SV Babberich. Activiteiten op het veld gaan niet door, de sociale contacten in de kantine kunnen niet worden onderhouden, inkomsten blijven achter en bestuurlijk overleg heeft stil gelegen.

  Toch proberen we vooruit te kijken.

  Door de technische commissie wordt gewerkt aan de samenstellingen van de selecties voor komend seizoen.

  Het bestuur probeert aan te haken bij de financiële compensatieregelingen vanuit de overheid.

  Achteraf kunnen we pas zeggen hoe deze crisis ons (financieel) raakt. Om deze reden heeft vorige week ook de laatste afschrijving van de contributie plaatsgevonden zodat SV Babberich haar verplichtingen kan blijven nakomen in de komende periode.

  We hopen dat iedereen ook de komende tijd gezond blijft en zijn of haar rood-witte hart blijft tonen door SV Babberich te blijven steunen. Vanuit het bestuur alvast heel, heel erg bedankt hiervoor.

  Bestuur SV Babberich

 • 90 jaar SV Babberich

  Vandaag zou SV Babberich haar 90-jarig jubileum vieren.

  Er zou in de middag een receptie plaatsvinden op sportpark De Buitenboom waarvoor allerlei mensen waren uitgenodigd die in het verleden veel voor onze SV hebben betekend, mensen die dat nu nog steeds doen en natuurlijk ook voor oud-leden, collega-bestuurders van onze dorpsverenigingen en omliggende voetbalverenigingen.

  In de avond zou een groot aantal oud-spelers zich melden voor een reünie om de opgedane ervaringen uit het verleden met elkaar te delen. Veel hoogtepunten, maar natuurlijk ook de zaken die eerder niet goed zijn gegaan. Ook die verhalen horen bij SV Babberich. Daar is van geleerd en samen met alle hoogtepunten (kampioenschappen en natuurlijk het winnen van de Amstelcup in De Kuip) maakt dit wat SV Babberich is.

  Ik zei: “Zou….”. Want helaas lijdt ook onze SV aan de gevolgen van het rondwarende coronavirus. De voorbereidingen werden abrupt afgebroken. Vandaag dus geen feest op De Buitenboom, maar wanneer alle opgelegde regels opgeheven zijn, zullen we natuurlijk een nieuwe datum plannen. We zullen iedereen tijdig op de hoogte stellen zodat niemand het jubileum aan zich voorbij hoeft te laten gaan. Reeds gestuurde uitnodigingen zullen opnieuw worden verstuurd.

  Gelukkig hebben we een aantal maanden geleden besloten om een jubileumkrant uit te brengen. Met een enthousiaste groep vrijwilligers heeft dit geleid tot een prachtig resultaat. De krant is inmiddels verspreid in Babberich en omliggende plaatsen. Ook de sponsoren, die een belangrijke rol speelden bij de totstandkoming van het krantje, hebben een exemplaar ontvangen.

  Helaas is ons ter ore gekomen dat in Babberich niet iedereen een krantje heeft ontvangen. Dat kan komen doordat mensen stickers op hun brievenbus hebben waarop staat dat ze geen reclame willen ontvangen. Om deze mensen alsnog tegemoet te komen, zullen er vanaf vanmiddag (zaterdagmiddag) krantjes bij de Coop liggen. Let wel, dit is een beperkt aantal. Het is niet bedoeling om per huishouden meerdere exemplaren mee te nemen. Houd rekening met een ander!

  Maandag 30 maart 2020 is de daadwerkelijke jubileum datum, maar vanavond proost ik alvast op onze 90-jarige SV. Ik hoop u ook.

  Martijn Bouwman
  Voorzitter
  SV Babberich

 • Annulering jubileumactiviteiten

  Door de recente ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus is SV Babberich genoodzaakt de activiteiten op 28 maart rondom het jubileum te schrappen. Naast het feit dat de sportaccommodatie op last van de gemeente door Ataro zeker t/m 31 maart gesloten is, is het uiteraard ook niet verantwoord om zoveel mensen bijeen te brengen. Zeker ook omdat we veel meer bezoekers verwachten dan de maximaal toegestane 100 personen.

  Hoewel er geen keuze is, betreuren we dat we dit besluit moeten nemen. Omdat onze mooie vereniging zeker dit jubileum verdient, zullen we op een later tijdstip dit heuglijke moment alsnog vieren. We zullen alle betrokkenen hiervan tijdig op de hoogte stellen.

  Gelukkig zal onze jubileumkrant binnenkort wel huis-aan-huis in de regio verspreid worden.

  Bestuur SV Babberich

 • Babberich viert vandaag haar 90 jarig jubileum

  Vandaag is het 30 maart 2020. Een historische dag voor SV Babberich omdat onze geliefde SV vandaag jarig is. Uit respect wordt op deze leeftijd meestal niet naar de leeftijd gevraagd. Voor ons maakt dat niet uit omdat we trots zijn op de bereikte leeftijd: SV Babberich is vandaag 90 jaar jong!!! Via deze weg willen we alle leden, oud-leden, vrijwilligers, sponsoren en dorpsgenoten feliciteren met dit heuglijke feit.

  Helaas konden afgelopen zaterdag de receptie en de reünie geen doorgang vinden. De gevolgen van het coronavirus trof ook De Buitenboom en raakte ons in ons rood-witte hart. Wanneer de overheid hier weer de ruimte voor schept, zullen we een nieuwe datum plannen om alsnog deze gedenkwaardige dag te vieren.

  Van verschillende kanten zijn er felicitaties binnengekomen met daarbij de opmerking: “Op naar de honderd!” Dat is inderdaad het streven, maar we sluiten onze ogen niet voor de realiteit. We hebben de steun van onze leden, sponsoren en dorpsgenoten hard nodig om de SV overeind te houden. We kunnen nieuwe, spelende leden nog steeds erg goed gebruiken en zeker in het corona-tijdperk, waarbij we geen inkomsten uit de kantine kunnen genereren, zullen we erg zorgvuldig naar de uitgaven moeten kijken.

  Over het jubileumkrantje krijgen we positieve reacties. Dat stemt ons zeer tevreden omdat er in een relatief korte tijd een krantje is samengesteld. Indien u nog geen krantje in Babberich heeft ontvangen, kunt u bij de Coöp nog een exemplaar bemachtigen. Graag horen we van u als het krantje niet in uw brievenbus is beland. U kunt hier één van ons op aanspreken. Indien nodig kunt u onze contactgegevens vinden op onze website www.svbabberich.nl.

  Vandaag zullen de vlaggen in de top van de masten op De Buitenboom wapperen. Al de overige feestelijkheden zal iedereen helaas zelf moeten invullen.

  Geniet er met zijn allen van!

  Proost!

  Bestuur
  SV Babberich