• Corona Protocol update

  Aan alle voetballiefhebbers

  Helaas mag er voorlopig niet getraind en gevoetbald worden zoals in de RIVM maatregelen vastgelegd. Indien er weer de mogelijkheid is om te sporten, zullen alle belanghebbenden via social media weer op de hoogte gesteld worden.

 • Corona Protocol

  Aan bezoekers Sportpark De Buitenboom

  Het bestuur van SV Babberich stelt haar spelende leden weer in de gelegenheid om onze zo geliefde sport weer te bedrijven op ons eigen sportpark De Buitenboom.

  Door te gaan sporten op ons sportpark houden onze leden onderstaande regels in acht en zijn ook op de hoogte van de corona-maatregelen die gelden vanuit de overheid en het RIVM.

  Algemene maatregelen: 

  • Het protocol voetbalvereniging SV Babberich is op verscheidene plaatsen op het sportpark te lezen, o.a. bij de ingang, op de kantine deur, op de schermen van het terras, op de kleedkamerdeuren en op de deur naar de ruimte van de terreinbeheerder;
  • Blijf bij klachten thuis en laat u testen;
  • Houd onderling 1,5 meter afstand!
  • Gelieve met niet meer dan 1 persoon tegelijk gebruik te maken van het toiletten;
  • Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan;
  • Voor buiten gelden maximum aantallen van 250 toeschouwers zonder reservering en gezondheidscheck, zonder placering. SV Babberich verwacht niet meer dan 250 bezoekers op hetzelfde moment;
  • Bij wedstrijden zal de kantine-verkoop vanaf de tafels voor de terrasdeuren geschieden;
  • Bezoekers van het terras worden gevraagd de tafels/stoelen NIET te verplaatsen;
  • Indien regels niet worden nageleefd, zullen bezoekers hierop worden aangesproken. Wanneer regels dan alsnog niet worden nageleefd, zal de kantine die dag gesloten worden en zal de commissie evalueren;
  • Tribune is toegankelijk, mits de 1,5 meter afstand in acht genomen wordt;
  • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!!! 

  Voor trainers/spelers: 

  • Blijf thuis als je één van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
  • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of benauwheidsklachten;
  • Blijf minimaal 2 weken thuis als iemand in jouw huishouden positief is getest op het nieuwe corona-virus (COVID-19);
  • Spreek de (mede)spelers aan wanneer dit niet gebeurt en schakel bij herhaaldelijk negeren van de gedragsregels de corona-verantwoordelijke in;
  • Hoest en nies in je elleboog;
  • Na de training en thuiswedstrijd is iedere trainer/leider verantwoordelijk voor het schoonmaken van de kleedkamer(s). Schoonmaakmateriaal (bezem, trekker etc.) staat in iedere kleedkamer;
  • Douchen is mogelijk maar slechts met 2 personen tegelijk;
  • Kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar het sportpark;
  • Houd 1,5 meter afstand tot alle personen op het sportpark, ook de trainer en je medespelers;
  • Was of desinfecteer minimaal 20 seconden regelmatig, en voor en na je training je handen.  Desinfecterende gel is aanwezig op het sportpark;
  • Vermijd het aanraken van je gezicht;
  • Als een speler zich moet laten testen wegens Corona-verschijnselen, dan blijft hij/zij minstens in thuisisolatie totdat de uitslag van de test bekend is;
  • Bij een positieve uitslag van een Corona-test worden het bestuur (voorzitter@svbabberich.nl) en de teamleiding geïnformeerd en worden direct de richtlijnen van de overheid toegepast;
  • Bestuur behoudt zich het voorrecht bezoekers van het sportpark te verwijderen indien maatregelen niet naar behoren opgevolgd worden;
  • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!!! 

  Extra info tegenstanders van SV Babberich: 

  • Voor bezoekende begeleiding en spelers van de tegenstanders geleden ook bovenstaande regels;
  • Altijd eerst melden voor bij de Bestuurskamer of bij Terreinbeheer;
  • Er worden 2 kleedlokalen beschikbaar gesteld.

   Bovenstaande afspraken maken wij op advies van de NVB/NOC/NSf: 

  https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-v12.pdf.

  Dit Protocol moet er toe leiden dat we samen weer kunnen gaan genieten van het voetbalspelletje. We kunnen dit virus alleen samen verslaan. Laten we ons aan de afspraken houden en alert blijven op elkaar.  

  Alvast bedankt en veel plezier! 

  Bestuur SV Babberich